شرکت TenStep ایران اطلاعات بیشتر تنها شرکت تایید صلاحیت شده ی
موسسه مدیریت پروژه (PMI)

سوابق آموزشی

شرکت نفت

کارگاه شبیه‌سازی مدیریت پروژه با سیمولاتور مدیریت پروژه شرکت TenStep

شرکت آب هرمزگان

برگزاری مجموعه ای از دوره های تخصصی مدیریت پروژه

هلدینگ سپهر انرژی

برگزاری دوره آموزشی مدیریت سبد پروژه و مدیریت ریسک پروژه

دوره مدیریت طرح و برنامه

اصول اساسی و مفاهیم کلیدی مدیریت پروژه

شرکت لکوموتیو مینا

برگزاری مجموعه ای از دوره های تخصصی مدیریت پروژه

شرکت پتروشیمی جم

دوره‌های آموزشی Primavera P6 EPPM R 8.3 در سطوح راهبری، کاربری پیشرفته و اعضای تیم پروژه

کیسون

دوره آموزشی Primavera P6 EPPM R8.4

شرکت جهانپارس

کارگاه شبیه‌سازی مدیریت پروژه با شبیه‌ساز (Simulation)

ایرانیان اطلس

برگزاری مجموعه ای از دوره های تخصصی مدیریت پروژه

شرکت پست

دوره آموزشی مدیریت پروژه بر مبنای PMBOK 2012

پژوهشگاه نیرو

برگزاری دوره‌های آموزشی IMPA سطح D

سازمان مدیریت صنعتی

برگزاری مجموعه ای از دوره های تخصصی مدیریت پروژه

ابادراهان پارس

دوره‌های آموزشی متدلوژی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد  PMBOK و متدولوژی TenStep

شرکت توانیر

دوره آشنایی با استاندارد  The Practice of Scheduling (PMI-SP) در شرکت توانیر و چندین شرکت برق منطقه‌ای استان‌ها

مدارگسترش

برگزاری دوره های آموزشی IPMA  سطح D

شرکت emrc

دوره آموزشی Effective Presentation

شرکت ارتباطات سیار ایران ( همراه اول )

برگزاری کارگاه یک روز شبیه سازی مدیریت پروژه با سیمولاتور